07 JUNE 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG

 

I. Nội dung chương trình cao đẳng tiếng Trung

                              

Nội dung chương trình đào tạo cao đẳng tiếng Trung

 

- Chương trình đào tạo chuyên ngành cao đẳng tiếng Trung Quốc ngoài những môn chuyên ngành là học tiếng Trung Quốc, sinh viên sẽ cần học thêm các môn kiến thức đại cương và các môn cơ sở ngành. Các môn chuyên ngành giúp sinh viên nắm vững kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, kiến thức cơ bản về thương mại, du lịch, nhà hàng, khách sạn...., nâng cao trình độ nghe, nói, đọc, viết. Các môn cơ sở ngành giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam và các nước trên Thế giới làm nền tảng cho việc học tiếng Trung. Các môn đại cương giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, tin học và ngoại ngữ 2.

- Chương trình đào tạo cao đẳng tiếng Trung gồm tổng cộng 94 tín chỉ, chia thành 3 khối kiến thức:

1. Khối kiến thức đại cương: Bao gồm 06 môn học chung mà tất cả các trường Cao đẳng, Đại học đều phải học: Chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, tin học, ngoại ngữ. Kiến thức đại cương có số tín chỉ ít.

2. Khối kiến thức cơ sở: Bao gồm 05 môn cơ sở ngành tiếng Trung: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt Thực hành, Dẫn luận ngôn ngữ, Tiếng Trung cơ sở 1, Tiếng Trung cơ sở 2.

3. Khối kiến thức chuyên ngành: Bao gồm các môn nghe, nói, đọc, viết ở nhiều cấp độ; biên dịch; tiếng Trung thương mại và các môn tự chọn như Tiếng Trung nhà hàng, khách sạn; Tiếng Trung du lịch; Văn hóa Trung Quốc, Văn bản, thư tín Trung Quốc, Kỹ năng phỏng vấn, xin việc. 

II. Triển vọng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tiếng Trung Quốc có thể làm việc tại các vị trí sau: 

- Phiên, biên dịch
- Thư ký văn phòng;
- Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;
- Nhân viên văn phòng;
- Nhân viên phòng hợp tác quốc tế;
- Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

 

 

Bài viết có liên quan: 

1. Kết quả học tập kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2. Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên