07 JUNE 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TIẾNG NHẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CAO ĐẲNG TIẾNG NHẬT

 

I. Nội dung chương trình cao đẳng tiếng Nhật

- Chương trình đào tạo chuyên ngành cao đẳng tiếng Nhật ngoài những môn chuyên ngành là học tiếng Nhật Bản, sinh viên sẽ cần học thêm các môn kiến thức đại cương và các môn cơ sở ngành. Các môn chuyên ngành giúp sinh viên nắm vững kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, kiến thức cơ bản về thương mại, du lịch, nhà hàng, khách sạn...., nâng cao trình độ nghe, nói, đọc, viết. Các môn cơ sở ngành giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam và các nước trên Thế giới làm nền tảng cho việc học tiếng Nhật. Các môn đại cương giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, tin học và ngoại ngữ 2.

Nội dung chương trình đào tạo cao đẳng tiếng Nhật

 

- Chương trình đào tạo cao đẳng tiếng Nhật gồm tổng cộng 94 tín chỉ, chia thành 3 khối kiến thức:

1. Khối kiến thức đại cương: Bao gồm 06 môn học chung mà tất cả các trường Cao đẳng, Đại học đều phải học: Chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, tin học, ngoại ngữ. Kiến thức đại cương có số tín chỉ không nhiều.

2. Khối kiến thức cơ sở: Bao gồm 05 môn cơ sở ngành: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt Thực hành, Dẫn luận ngôn ngữ, Tiếng Nhật cơ sở 1, Tiếng Nhật cơ sở 2.

3. Khối kiến thức chuyên ngành: Bao gồm các môn nghe, nói, đọc, viết ở nhiều cấp độ; dịch tiếng Nhật, Tiếng Nhật thương mại và các môn tự chọn như Tiếng Nhật nhà hàng, khách sạn; Tiếng Nhật du lịch; Đất nước học Nhật Bản, Văn bản, thư tín Nhật Bản, Kỹ năng phỏng vấn, xin việc. 

II. Triển vọng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tiếng Nhật có thể làm việc tại các vị trí sau: 

- Phiên, biên dịch
- Thư ký văn phòng;
- Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;
- Nhân viên văn phòng;
- Nhân viên phòng hợp tác quốc tế;
- Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

 

 

Bài viết có liên quan: 

1. Kết quả học tập kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2. Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên